สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

1 min read

“ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท” สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18–28 เมษายน 2567 จากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป...

Copyright © STAR SOCIETY All rights reserved. | Newsphere by AF themes.