เจี๊ยบ ลลนา

1 min read

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก มูลนิธิรักษ์ไทย จึงได้ใช้ช่วงเวลาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก “World AIDS Day 2022” Equalize Party ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน โดยชูประเด็นเรื่องความเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ในปีนี้ที่เน้นเรื่อง...

Copyright © STAR SOCIETY All rights reserved. | Newsphere by AF themes.