OffWhite

1 min read

Off-White™ (ออฟไวท์) แฟชั่นเฮ้าส์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีและเด่นในเรื่องของงานคราฟต์แมนชิพ โดยมีดีไซเนอร์อเมริกันผิวสี มากความสามารถ เวอร์จิล แอบโลห์ เป็นผู้ก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช 2013 ซึ่งเขาเองได้ตีความหมายของแบรนด์และการรังสรรค์ผลงาน ผ่านแรงบันดาลใจและความเชื่อของการออกแบบโดยไร้ซึ่งขอบเขตผสมผสานหลักความเชี่ยวชาญของเขาในเรื่องของชิ้นงานสถาปนิกและหลักวิศวกรรม รวมไปถึงความหลงใหลในงานศิลปและดนตรีที่ช่วยให้แต่ละคอลเลคชั่นมีการสอดแทรกผลงานสำคัญระดับโลกไว้  ทั้งนี้ เขาเองได้ให้ความหมายของ Off-White™ ไว้ว่าเป็นลักษณะของสีเทาที่อยู่ระหว่างขาวหรือดำ โดยหลังจากที่แบรนด์ได้ Kick off ในปีดังกล่าว...

You may have missed

Copyright © STAR SOCIETY All rights reserved. | Newsphere by AF themes.